19 apr

Congres Samen Opleiden

In Burger’s Zoo zijn we vandaag samen met collega’s van Pabo HAN, Basis Fluvius en Delta bijeengekomen om levenslang leren en samen te werken aan goed onderwijs ‘ te vieren’ en ons verder te professionaliseren. Wat de naam voorheen ook was, opleidingsschool of anders, vanaf nu noemen we dat ‘Samen Opleiden’ en daar hoort een nieuw logo bij.

IMG_3358

Er zijn naast mooie, betekenisvolle workshops ook goede sprekers.

School voor de toekomst door de AVS – Algemene Vereniging Schoolleiders.

De presentatie van Petra van Haren gaat onder meer over ‘ goed onderwijs door visionair leiderschap’. Wat is een school eigenlijk? Mooi omdenken is een school en plek díe even voorbij komt in het leven, de ontwikkeling van een kind, maar ook leerkracht, ouder… En wat betekent dat? Hoe ziet dat in de toekomst uit? Tussen 4 muren of daarbuiten? Van 8 – 14 of 24/7? En hoe geef je straks onderwijs, leiding? We zien twee enorme bewegingen die zich tot elkaar moeten gaan verhouden: globalisering (global classrooms) en regionalisering. Onderdeel van die globalisering is ict, wat het mogelijk maakt om wereldwijd samen te leren. Dit alles vraagt om visie op samen opleiden, opleiden voor de toekomst. Op  een visie op de burger van de toekomst. Maar wat is die? Die is er niet in Nederland. Hier ligt dus een appél op dialoog die moet leiden tot ontwikkeling tot goed onderwijs die opleidt tot een burger van de toekomst – een beeld dat we samen moeten dragen.

En dat vraagt om regionaal samen werken voor opleiden tot wereldburgers met alle partners betrokken bij opleiden en onderwijs.

Hoe staat ons Nederlands onderwijs er voor?

Inspecteur Generaal Monique Vogelzang geeft aan dat onze algemene staat van het onderwijs goed is, maar dat er een daling is op het gebied van rekenen, wiskunde en natuurwetenschappen. Dat komt door een afname in hoogpresteerders. Aandachtspunten zijn de rol die opleidingsniveau van ouders spelen bij de adviezen van basisschooladviezen, hetzelfde geldt voor verschil tussen stad en platteland, jongens en meisje. Maar ook tussen scholen met dezelfde populatie zijn enorme verschillen te zien. Het lijkt terug te voeren op de aanpak. Wat is er over onze docenten te zeggen? Ze differentiëren minder en dagen minder uit, met name ohgv de best presterende leerlingen. Hierbij lijkt dit in het bo iets beter dan in het vo. Waar kunnen zij dit leren? De inspectie onderzocht dit met name op de pabo onder afgestudeerden. Tevreden zijn zij over de algemene pedagogisch/didactische vaardigheden, vakdidactiek en een aantal vaardigheden om te differentiëren. Zij zouden graag meer leren afstemmen op leerlingen die achterstand hebben óf voorsprong hebben bij rekenen of taal.

Hoe komen we tot goed opgeleide professionals in het onderwijs ook voor deze zaken?

IMG_3359

Waar leer je bovenstaande zaken? Dit vraagt om een leerlijn omtrent bovenstaand zaken. Hier ligt een rol voor Samen Opleiden.

Samenvattend: werken aan ideaal

IMG_3361

Meer lezen: Staat van het onderwijs

Tsja, en als je toch in de dierentuin bent: mensen zijn net apen (of niet)

Patrick van Veen houdt ons door ons mee te nemen in het leven van apen een spiegel voor en nuanceert: zowel apen als mensen hebben een lange jeugd. Waarom? Om te leren mens te zijn. En naast goed leren rekenen en taalgebruik ligt daar een taak voor het onderwijs. Maar hij neemt ons vanuit het gedrag van apen eveneens mee naar onze keuzes in leiderschap binnen je school, team of klas. Welke types zijn er? Welke competenties zijn er nodig? Wat heeft een team nodig en kan ik dat inbrengen?

IMG_3362

Maar ook de cultuur en dynamiek komt ter sprake. De wijze van samenwerken – volgens Patrick belangrijk omdat onderwijs uiteindelijk te complex wordt in onze veranderende samenleving, platte hierarchie, contact met collega’s en delen van materiaal, kennis en expertise. En zo zijn we uiteindelijk via de verschillende leiders onder apen en hun manier van leiderschap terug bij de veranderende wereld en de noodzaak tot verandering en ontwikkeling…

Tot slot ter lering en vermaak een oude film van B ert Haanstra: over Chimpansees.

 

22 mrt

Een game bouwen met Construct2 – waarom?

Construct2Vandaag mag ik samen met collega’s van het iXperium en Samen deskundiger Gelderland maken een workshop ‘Games maken met Construct2‘ volgen. Gamestad verzorgt deze workshop. Zij bouwen regelmatig met kinderen games – het is immers minstens zo interessant om zelf games te maken in plaats van zelf te spelen.

Sprites

Gestart wordt met het zelf maken van een sprite – het poppetje dat in je game zal spelen. Dit biedt meteen een aantal mooie mogelijkheden: tekenen binnen het programma (paint-omgeving) of een plaatje importeren. Een derde optie is minstens zo mooi: tekenen, knutselen om een poppetje te maken, fotograferen en gebruiken in je game! Zo komen online & offline bij elkaar en creëer je een omgeving die iedereen aanspreekt!

Levels

De volgende stap is om een level te bouwen door platforms in de game te maken. Wat mooi is aan deze s
levelstap dat de neiging bestaat om eerst horizontale platforms te maken, maar natuurlijk kunnen die in alle standen staan. De uitdaging wordt daardoor groter. Grote, lange, kleine platforms maken het spel interessanter. Zo kan een kort platform dat moeilijk te bereiken is een uitdaging vormen, maar biedt een lang platform daarna even rust en een beloning! Vergeet niet om elkaars levels te spelen en uit te proberen: is het niet te moeilijk, makkelijk…

Wel de goede kant op kijken 🙂

Zo kun je ook je poppetje de juiste kant op laten kijken. Hiervoor moet je het keyboard aan je level toevoegen. Je ziet hem niet, maar het zet even de mindset weer in de juiste stand: alleen ‘objecten’ (lees ‘dingen’) in je spel kun je programmeren!

mirror

Hier komt het gevaar

Wat is een spel zonder gevaar? Lava, , monsters die op je af komen. Ook hiervoor bouw je sprites. In dit geval hebben we lava gemaakt. Deze moet wel geprogrammeerd worden. Dit doe je in een event sheet.

In dit geval willen we dat als het poppetje de lava aanraakt er iets gebeurd. Het is dus goed om eerst te verwoorden wat er gebeurt en wie daar bij betrokken zijn! Het mooie is dat Construct2 dit grafisch laat zien.

Action

DokterEvil

DokterEvilNatuurlijk kan een spel niet zonder een vijand. Enkele tips: blauw=goed, rood niet. Wenkbrauwen geven snel karakter aan je personage.

Klik op je vijand en kies onder behaviour ‘Sine’ om je vijand te laten bewegen. Vergeet niet om een event (gebeurtenis) toe te voegen waarbij je aangeeft wat er gebeurt als je held en deze vijand met elkaar botsen

BotsingVijand

Muziekje erbij: https://downloads.khinsider.com/

Wat leer je nu hier van?

Al bouwende komen een hoop vaardigheden aan bod. Uiteraard de 21eeuwse vaardigheden, o.a.: problemen oplossen, kritisch nadenken, creatief denken, communiceren, samenwerken, programmeren. Maar het is ook geweldig om kinderen in een team samen te laten werken in verschillende rollen. Zie het vooral ook niet als een project dat in 1 middag af moet, maar laat hen hier een langere periode aan werken. Koppel er een verhaal aan, een video om spelers in de juiste ‘mood’ te brengen, posters en ander promo-materiaal! En publiceer het spel, zodat anderen het kunnen spelen en vergeet niet mediawijsheid daaraan te koppelen.

22 mrt

Drones, games en gamification

Deze middag wordt begeleid door Sem van Geffen en Tim Vissers en draait om een echte drome cup. We gaan opdrachten uitvoeren met allerlei drones en kunnen punten verdienen die bijgehouden worden met ClassDojo.

Tim is student aan de Pabo en is met de kinderen uit groep 8 uit Hilvarenbeek een drone cup begonnen. Ze hebben daarbij zelf drones gebouwd en een parcours in de school waar ze ook echt in gaan vliegen. Sem van Geffen heeft aan de Drone Cup pilot in het PO een onderzoek gekoppeld naar groei in creatief denken (21eeuwse vaardigheden) in samenwerking met Amber Walraven van de Radboud Universiteit Nijmegen en inmiddels ook Bernolf Kramer (Fontys Pabo Tilburg).

In de eerste opdracht mogen we met LEGO een minidrone bouwen en daarnaast een mini-obstakel van papier. waar we uiteraard later proberen doorheen te vliegen.  Daarnaast  gaan we nadenken hoe we een drone kunnen maken om Nederland te verbeteren, denk bijvoorbeeld aan de ambulancedrone die nu ontwikkeld wordt aan de TU Delft.

Hieronder enkele foto’s van de gemaakte producten ter inspiratie. Het mag duidelijk zijn dat naast een hoop 21-eeuwse vaardigheden onderdelen van onderzoekend en ontwerpend leren aan de orde zijn gekomen.

IMG_3049 IMG_3050 IMG_3052

 

Gamification

Het spelen met drones is een manier spelender wijs te leren over allerlei technische principes, sociale dilemma’s etc. en tegelijk te werken aan de 21eeuwse vaardigheden. Het heeft alles te maken met gamification.

Sem onderscheidt 4 typen spelconcepten:

 • Fysiek
  • bord- en kaartspellen
  • Losse spelvormen voor binnen en buiten de klas
 • Digitaal
  • Videogames of educatieve games op een device
 • Blended
  • Quiztools, zoals Kahoot!, FlipQuiz etc.
  • Luqo en geocaching vallen daar ook onder
 • Hybride
  • Spelconcepten waarin een creatief proces centraal staat

In veel spelconcepten – ook in de drone-cup van ons – zitten 3 universele spelconcepten:

 • Competitie
  • De beste willen zijn
  • Individueel of per team/klas
 • Samenwerking
  • in tweetallen, teams of klas
  • ‘Spelen tegen het bord’
 • Beloning
  • intrinsiek (autonomie, relatie en competitie)
  • Extrinsike (prijs, status, privileges)

Geavanceerde game elementen

 • Storytelling
  • Advanced storytelling: stukje bij beetje informatie vrijgeven
  • Opdrachten krijgen van een ‘echte’ opdrachtgever
 • Skill tree
  • Voortgang van leerlingen wordt beloond
  • Kiezen uit verschillende soorten beloningen
  • Een grote belongins duurder en duurt langer om te krijgen

Tip: let op met puntensystemen, geef functionele beloningen

Meer lezen

 

21 feb

We moeten geen ict gebruiken in het onderwijs, want mensen worden ziek van digitalisering, schrijft neuroloog Manfred Spitzer in zijn boek ‘Digiziek’. Heeft hij gelijk? “Spitzer schetst een eenzijdig, vertekend beeld. We moeten veel genuanceerder discussiëren over ict in het onderwijs”,

https://www.kennisnet.nl/artikel/worden-leerlingen-ziek-van-ict-in-het-onderwijs/

11 feb

Speel eens Lingo op je digibord, bv om voorkennis te activeren

Een digibord is op vele manieren in te zetten en aan Pabo HAN trainen we onze studenten in het gebruik van zowel Prowise als Gynzy. Voordat een student aan zijn stage begint, kent hij de basisbeginselen van het digibord al. Maar er is zoveel meer te ontdekken en de kunst is om het digibord betekenisvol (en activerend) in te zetten. Vandaar een blogje over deze tool die in Gynzy te vinden is.

Lingo in Gynzy

Hoe te gebruiken?

Natuurlijk kun je Lingo vullen als juf/meester met de woorden die op dat moment geleerd moeten worden. Om de beurt voor het bord of in groepjes  een letter raden… Maar het wordt pas echt interessant als je je leerlingen zelf woorden laat verzinnen, samen in groepjes. En dan maar spelen tegen elkaar! Denk eens aan woorden uit een bepaald thema, bij een spellingsregel… De mogelijkheden zijn eindeloos. Of wat dacht je van het inzetten van dit spel bij het activeren van de voorkennis? Bijvoorbeeld bij het thema lente of romeinen: aan welke woorden denk je? Kan een ander groepje ze raden? Wat betekenen deze woorden…