12 jun

Gevolgen van gamen voor iedereen anders

Onderzoek naar gamen is al langere tijd gaande en leidt in onze opleiding en in het iXperium tijdens gesprekken regelmatig tot discussie: is gamen nou goed of slecht? Wanneer is een game of app educatief? Is gamen met mate (ook) schadelijk? Wat zijn de positieve effecten van gamen? Voorstanders en tegenstanders proberen elkaar te overtuigen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en soms ook uit de (recente) literatuur.

Onderzoek
Als we kijken naar de verschillende onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd dan zijn er al een hoop gevolgen benoemd. Het ene onderzoek legt de nadruk op de negatieve gevolgen van gamen: invloed op agressie, schoolprestaties en meer eenzaamheid, terwijl het andere onderzoek juist de positieve invloeden benadrukken: de ontwikkeling van de fijne motoriek, sterker gevoel van competentie en prestatie, gevoelens van vriendschap en verbondenheid.

In het artikel ‘Gamen is goed en slecht, maar niet voor iedereen‘ op mediawijzer.net wordt de laatste stand van zaken uit de doeken gedaan. En wat blijkt?

Gamen is niet goed of slecht, maar de gevolgen zijn voor iedereen anders

De effecten van gamen op jongeren zijn afhankelijk van de een combinatie van onderstaande factoren:

  • Kenmerken van het kind
  • De functie die gamen heeft
  • Het aantal uren dat eraan besteed wordt

Gevolgen van licht, matig en zwaar gamen
Als je rekening houdt met bovenstaande factoren dan blijkt dat licht gamen (tot 1 uur per dag) gewoonweg goed is voor kinderen: zet zitten lekkerder in hun vel, gedragen zich aangenamer tegenover anderen en kunnen beter omgaan met problemen dan kinderen die niet gamen. Loopt de gametijd op tot 3 uur per dag dan kunnen de gevolgen negatief zijn, maar ook dan moeten de omstandigheden meegenomen worden. Er is dan wel een verhoogd risico op de negatieve gevolgen: sociaal isolement, toename van agressie en negatieve gevolgen op school- en werkprestaties.  Wordt er meer dan een uur, maar minder dan 3 uur per dag gegamet dan zijn de gevolgen niet positief, maar ook niet negatief.

18 jan

Hoe om te gaan met geweldsbeelden in de social media?

Afgelopen half jaar was het behoorlijk raak: beelden van het (oorlogs)geweld in Frankrijk en het Midden Oosten zijn overal om ons heen aanwezig en foto’s en video’s worden volop verspreid via social media. Groot kans dat onze leerlingen hiermee in aanraking komen of met verhalen en vragen in de klas komen. Dit roept een aantal vragen op, onder andere: welke impact heeft het zien van geweld op kinderen van verschillende leeftijden? En, hoe kun je hier op een verantwoorde manier mee omgaan?

Het antwoord op deze vraag is op verschillende sites terug te vinden. Zo geven geven experts Justine Pardoen, Peter Nikken, Juliette Walma van der Molen en Ronald Bartlema hun visie in de brochure ‘Oorlog in de sociale media’ van Mijn Kind Online en Mediawijzer.net en interviewde Kennisnet Bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding Peter Nikken. Stichting Nieuws in de klas publiceerde voor het voortgezet onderwijs een lesidee over het omgaan met schokkende nieuwsfoto’s.

Impact op kinderen
Ouders.nl
geeft de volgende aanbevelingen voor het omgaan met geweldsbeelden:

  • Kinderen van 2-4 jaar kunnen geen onderscheid maken tussen feit en fictie. Het is het beste om hen zoveel mogelijk af te schermen;
  • Tussen de 4 en 6 jaar betrekken kinderen alles op zichzelf. Probeer geweld bij hen weg te houden. Mochten ze er toch mee in aanraking komen, stel ze dan zoveel mogelijk gerust;
  • Van 6-10 jaar worden kinderen beïnvloed door hun omgeving en de school. De beelden weghouden, zal niet altijd meer lukken. Nuanceer ze en licht de achtergronden toe;
  • Kinderen in de pubertijd zoeken dit soort beelden vaak op uit nieuwsgierigheid. Het blijft goed om hier over te praten en de beelden in de juiste context te plaatsen, zo stelt Justine Pardoel, hoofdredacteur van Ouders Online.

Omgaan met geweldsbeelden
Hoe doe je dat, praten over wat kinderen gezien of gehoord hebben? In de folder ‘Oorlog in de sociale media’ van Mijn Kind Online en Mediawijzer.net biedt ontwikkelingspsycholoog Juliette Walma van der Molen onderstaande handvatten:

  • Informeren en geruststellen: ga vragen niet uit de weg, maar overdrijf niet met de informatie. Geef het kind dat wat het nodig heeft.
  • Nuanceren en relativeren: plaats het gebeuren in de juiste context. Waar is het gebeurd? Hoe groot is de kans dat dat ook hier gebeurt?
  • Beschermen: als een kind angstig wordt, is het goed om het een tijdje van het nieuws weg te houden. Filter bijvoorbeeld de informatie op hun social media, of ga net onder het Jeugdjournaal eten.

Moeten we ons vreselijke zorgen maken als een kind in aanraking komt met (oorlogs)geweld?
Bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding Peter Nikken, verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut ziet geen reden tot paniek. In de brochure ‘Kinderen en oorlog in de sociale media’ stelt hij dat kinderen een goed eigen filter hebben en wat ze niet willen horen of zien, filteren ze uit. Dat geldt ook voor geweld. Wel pleit hij ervoor dat scholen meer aandacht besteden aan geweldsbeelden op social media. Naar aanleiding van de brochure ‘Kinderen en oorlog in de sociale media’ interviewde Kennisnet hem (podcast).

Meer lezen
Mijn Kind Online: Brochure Kinderen en oorlog in de sociale media
Mediawijzer.net: Gruwelbeelden – 17 tips om met kinderen te praten
Lesideeën van Stichting Nieuws in de klas
Kennisnet:
Podcast Peter Nikken
Kennisnet: Scholen moeten meer aandacht besteden aan geweldsbeelden op social media