14 feb

Kamer ontvangt voorwaarden waaraan onderwijs allerkleinsten moet voldoen

 

circuskleuterDe Algemene Vereniging Schoolleiders, AOb, CNV Onderwijs, Vereniging Jonge Kind en de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs hebben op 10 februari het Memorandum voor het jonge kind aangeboden aan Tweede Kamerleden van de Vaste Kamercommissie.

Na invoering van de basisschool is de specifieke pedagogiek en methodiek voor de peuter, de kleuter en het jonge schoolkind ernstig in de knel gekomen. Niet hun ontwikkeling, maar het rendement van het lees-, schrijf- en rekenonderwijs staat voorop.

De organisaties dagen met het memorandum de Tweede Kamer uit om zich af te vragen wat het onderwijs aan jonge kinderen nodig heeft. In het memorandum wordt onder meer aandacht gevraagd voor ruimte voor vrij spel en een goede opleiding voor de kleuterleerkracht.

Bron AVS: Lees het hele artikel hier
Memorandum: 2015-02-10 MEMORANDUM voor het jonge kind