25 sep

Les Pabo: Moderne media en (digi)pesten

Doelen

Aan het einde van deze les:

  • ken je de verschillen tussen plagen en pesten
  • kun je verschillende vormen van digitaal pesten benoemen
  • heb je zicht  op verschillende bronnen die je kunt raadplegen bij pesten in de klas
  • heb je meer zicht op de inhoud van een pestprotocol op school
  • heb je een tool voor een gesprek over omgangsregels op sociale media

Opdracht 1
Luister onderstaand radiofragment (5:16). Wat raakt je?  Herken je het beeld? Wordt er op jouw stageschool ook gepest? Ken je voorbeelden? Hoe werd daar mee omgegaan? Bespreek met elkaar.

Opdracht 2
Wanneer hebben we het eigenlijk over pesten? En wanneer over plagen?
Gebruik onderstaande bronnen eens om dat te onderzoeken. Maak in tweetallen een woordweb. De helft van de klas maakt er een over pesten, de andere helft over plagen. Aan het eind van de opdracht maken we 1 gezamenlijk woordweb op het digibord.

Opdracht 3
Bekijk onderstaande video over Freek. Welke vormen van digitaal pesten ken je? Bespreek het in groepen. Heb je zelf een vorm van digipesten ervaren?

Opdracht 4
Per 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair- en voortgezet onderwijs verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Wat betekent dit voor uw school?
De wet schrijft voor dat scholen:

  • Aan een inspanningsverplichting moeten voldoen om een actief veiligheidsbeleid te voeren;
  • het effect van het veiligheidsbeleid periodiek moeten monitoren;
  • De volgende taken bij tenminste één persoon moeten beleggen:

– het coördineren van anti-pestbeleid;
– het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten (bron: Leraar24)

Voorafgaand aan de les hebben we jullie gevraagd om het pestprotocol van je stageschool op te zoeken of in de schoolgids te kijken wat er over staat. Weet jij wat je moet doen als er gepest wordt op school?

Opdracht 5

In veel bovenbouwgroepen zijn er in Whatsapp klassengroepen. De kinderen praten hier 24/7 met elkaar, delen dingen met elkaar, maken grapjes. Wat voor de een een geintje is, is voor de ander soms net een stapje te ver. En soms wordt er ook in deze groepen gepest. Wat is de rol daarvan van de school? Hoe maak je het bespreekbaar in de klas?

Ga in groepen aan de slag met de les WhatsHappy. Vul het formulier eens in voor de klassenapp van jezelf. Zet daarna de stap naar je eigen stage. Is dit bruikbaar in je eigen praktijk? Hoe zou je het aanpakken?

Bronnen

13 sep

VR-spel bij je kinderboeken

vrbrilZelf meespelen in de wereld van Dummie de mummie, De vreselijke tweeling of De Baron 1898? Dat kan in de kinderboekenweek met zes boeken van Uitgeverij Unieboek | Het spectrum. Bij aankoop van een van onderstaande zes boeken krijg je een VR-bril en kun je met de bijbehorende app een spel spelen met de personages uit dat boek. Doel van het spel is om de verschillende hoofdpersonen te helpen om verloren voorwerpen te vinden. De titels die je terug vindt in de app zijn:

Natuurlijk kun je dit spel prima inzetten bij een aantal activiteiten omtrent lezen en Jeugdliteratuur. Lees het boek eerst met zijn allen en prikkel de fantasie: hoe ziet deze wereld er voor jou uit? Laat kinderen tekenen en vertellen. Speel daarna het spel: hoe zag de wereld er daarin uit? En van daar verder met bijvoorbeeld een circuit waarbij de kinderen een boekenbabbel of boektrailer maken (wij gebruiken in het iXperium vaak Videolicious), of maak een stopmotion met Lego Movie Maker – hoe gaat het verhaal verder? Maar ook de Greenscreen (Greenscreen van Do Ink) kun je gebruiken om je leerlingen mee te laten spelen in een scene uit het boek. Kortom mogelijkheden te over. Meer inspiratie nodig of zelf een keer hiermee aan de slag? Onze mediamentoren helpen je graag!

Tip: tussen 29 september en 29 december zijn de boeken in prijs verlaagd naar 10 euro.

12 sep

Pabo 2 – les Recht doen aan verschillen

In deze les gaan we bekijken hoe we met behulp van ict recht kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen: geindividualiseerd, gedifferentieerd of gepersonaliseerd. Wat betekenen deze begrippen? En wat is de rol van Learning analytics. We bekijken enkele voorbeelden van programma’s die hier op inspelen. Tot slot kijken we vooruit naar de beurs die door het iXperium wordt georganiseerd op 12 oktober. Hierin worden uitgevers uitgedaagd om te laten zien hoe hun software ‘recht doet aan verschillen tussen leerlingen’.