19 apr

Congres Samen Opleiden

In Burger’s Zoo zijn we vandaag samen met collega’s van Pabo HAN, Basis Fluvius en Delta bijeengekomen om levenslang leren en samen te werken aan goed onderwijs ‘ te vieren’ en ons verder te professionaliseren. Wat de naam voorheen ook was, opleidingsschool of anders, vanaf nu noemen we dat ‘Samen Opleiden’ en daar hoort een nieuw logo bij.

IMG_3358

Er zijn naast mooie, betekenisvolle workshops ook goede sprekers.

School voor de toekomst door de AVS – Algemene Vereniging Schoolleiders.

De presentatie van Petra van Haren gaat onder meer over ‘ goed onderwijs door visionair leiderschap’. Wat is een school eigenlijk? Mooi omdenken is een school en plek díe even voorbij komt in het leven, de ontwikkeling van een kind, maar ook leerkracht, ouder… En wat betekent dat? Hoe ziet dat in de toekomst uit? Tussen 4 muren of daarbuiten? Van 8 – 14 of 24/7? En hoe geef je straks onderwijs, leiding? We zien twee enorme bewegingen die zich tot elkaar moeten gaan verhouden: globalisering (global classrooms) en regionalisering. Onderdeel van die globalisering is ict, wat het mogelijk maakt om wereldwijd samen te leren. Dit alles vraagt om visie op samen opleiden, opleiden voor de toekomst. Op  een visie op de burger van de toekomst. Maar wat is die? Die is er niet in Nederland. Hier ligt dus een appél op dialoog die moet leiden tot ontwikkeling tot goed onderwijs die opleidt tot een burger van de toekomst – een beeld dat we samen moeten dragen.

En dat vraagt om regionaal samen werken voor opleiden tot wereldburgers met alle partners betrokken bij opleiden en onderwijs.

Hoe staat ons Nederlands onderwijs er voor?

Inspecteur Generaal Monique Vogelzang geeft aan dat onze algemene staat van het onderwijs goed is, maar dat er een daling is op het gebied van rekenen, wiskunde en natuurwetenschappen. Dat komt door een afname in hoogpresteerders. Aandachtspunten zijn de rol die opleidingsniveau van ouders spelen bij de adviezen van basisschooladviezen, hetzelfde geldt voor verschil tussen stad en platteland, jongens en meisje. Maar ook tussen scholen met dezelfde populatie zijn enorme verschillen te zien. Het lijkt terug te voeren op de aanpak. Wat is er over onze docenten te zeggen? Ze differentiëren minder en dagen minder uit, met name ohgv de best presterende leerlingen. Hierbij lijkt dit in het bo iets beter dan in het vo. Waar kunnen zij dit leren? De inspectie onderzocht dit met name op de pabo onder afgestudeerden. Tevreden zijn zij over de algemene pedagogisch/didactische vaardigheden, vakdidactiek en een aantal vaardigheden om te differentiëren. Zij zouden graag meer leren afstemmen op leerlingen die achterstand hebben óf voorsprong hebben bij rekenen of taal.

Hoe komen we tot goed opgeleide professionals in het onderwijs ook voor deze zaken?

IMG_3359

Waar leer je bovenstaande zaken? Dit vraagt om een leerlijn omtrent bovenstaand zaken. Hier ligt een rol voor Samen Opleiden.

Samenvattend: werken aan ideaal

IMG_3361

Meer lezen: Staat van het onderwijs

Tsja, en als je toch in de dierentuin bent: mensen zijn net apen (of niet)

Patrick van Veen houdt ons door ons mee te nemen in het leven van apen een spiegel voor en nuanceert: zowel apen als mensen hebben een lange jeugd. Waarom? Om te leren mens te zijn. En naast goed leren rekenen en taalgebruik ligt daar een taak voor het onderwijs. Maar hij neemt ons vanuit het gedrag van apen eveneens mee naar onze keuzes in leiderschap binnen je school, team of klas. Welke types zijn er? Welke competenties zijn er nodig? Wat heeft een team nodig en kan ik dat inbrengen?

IMG_3362

Maar ook de cultuur en dynamiek komt ter sprake. De wijze van samenwerken – volgens Patrick belangrijk omdat onderwijs uiteindelijk te complex wordt in onze veranderende samenleving, platte hierarchie, contact met collega’s en delen van materiaal, kennis en expertise. En zo zijn we uiteindelijk via de verschillende leiders onder apen en hun manier van leiderschap terug bij de veranderende wereld en de noodzaak tot verandering en ontwikkeling…

Tot slot ter lering en vermaak een oude film van B ert Haanstra: over Chimpansees.