Welke bronnen raadpleeg ik met enige regelmaat? Hoe kom ik aan mijn ICT-tools? Waar laat ik mij door inspireren? Regelmatig krijg ik deze vraag. Hieronder een overzicht.

ICT-tools

iXperiumplus – iXperium Nijmegen houdt hier een overzicht van de door hen gebruikte tools bij.
Didactische waaier – Voorbeelden van inzet ICT-tools in diverse stadia van het leerproces.
Todaysteachingstools – website met tools in diverse categorieën en aandacht voor de inzet in het leerproces.

Lesideeën

iXperiumplus: iXperium Nijmegen houdt hier haar overzicht bij.
ICT-idee: weblog van Herman van Schie met legio aan voorbeelden over hoe ICT in te zetten in het onderwijs

Onderzoek

NRO – Kennisbank met antwoorden op onderwijsvragen vanuit de (wetenschappelijke) literatuur

Speciaal (basis)onderwijs & ICT

Succes! Digitale vaardigheden – Stichting Lezen & Schrijven heeft lesmateriaal ontwikkeld voor het meest eenvoudige taalniveau. Dagelijkse situaties worden behandeld, zoals appen of het versturen van een e-mail. Het papieren lesboek maakt de informatie laagdrempelig voor mensen die moeite hebben met taal. Met de e-learning module kan wat er geleerd is, geoefend worden op de een computer of smartphone.

Publicaties

Curriculum.nu – lees op hoofdlijnen het voorstel voor digitale geletterdheid voor het vernieuwde curriculum voor het basis- en voortgezet onderwijs
OnderwijsInnovatie – Dit online magazine wordt uitgegeven door de Open Universiteit en behandelt onderwerpen die te maken hebben met innovaties in het gehele hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.
Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiekDe auteurs geven uitleg bij twaalf instructieprincipes. Ze verklaren vanuit wetenschappelijk onderzoek waarom die principes werken en ze geven voorbeelden hoe deze principes toe te passen in de klas.

Websites

 
Klasse.be – Site uit Belgie met nieuws, tools etc.
Samen slimmer leren – Om schoolbesturen te  ondersteunen en inspireren om leerlingen meer op maat te ondersteunen, resultaten beter te kunnen monitoren en om de administratie te vereenvoudigen organiseert de PO-Raad het programma Samen Slimmer Leren. Dit programma loopt tot 2020.
Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT – Samenwerking van hogescholen en universiteiten om stappen te zetten op 8 deelgebieden van digitalisering

 

Podcasts

Kennisnet-podcast over de verschillende thema’s rond onderwijs en ICT