Betrokkenheid

Laevers, F., Peeters, A., & Vanwijnsberghen, P. (1994). De Leuvense Betrokkenheidsschaal voor Leerlingen LBS-L: Handleiding bij de videomontage. (Reeks onderzoek, opleiding en begeleiding.) Leuven: Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs.

Lietaert (z.d.). Observatie van betrokkenheid. Geraadpleegd op 29 oktober 2019 van https://www.procrustes.be/assets/175 >

Marzano RJ, Collignon F, Pickering DJ, et al. Betrokkenheid! : De Sleutel Tot Beter Leren (2016). Bazalt; 2016.

Wij-leren.nl (2017). Betrokkenheid! Geraadpleegd op 13 november 2019 van https://wij-leren.nl/betrokkenheid-marzano.php

Bewegend leren

Mullender-Wijnsma, M., Hartman, E., De Greef, M & Visscher, C., Doolard, S. & Bosker, R. (2015). Bewegend leren in de klas. 4W: Weten Wat Werkt en Waarom, 4(1), 38-45.

NRO. (zd). Profiteren jongens en meisjes vergelijkbaar van bewegend leren? Geraadpleegd op 18 juni 2019, van https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/bewegend-leren

Scherrewitz & De Wilde (z.d.). Taal en rekenen door dans. Geraardpleegd op 13 november 2019 van http://www.lizzydewilde.nl/wp-content/uploads/2012/08/Danswetenschap-in-Nederland-Deel-7-2012-Taal-en-rekenen-leren-door-dans-Lizzy-de-Wilde.pdf >

Wij-leren. (2016). Presteren kinderen beter door ‘bewegend leren’? Geraadpleegd op 18 juni 2019 van https://wij-leren.nl/presteren-leerlingen-beter-door-bewegend-leren.php

Digitale geletterdheid

Fisser, P., & Strijker, A. (2019). Digitale geletterdheid in het basisonderwijs: Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek. Enschede, SLO, 2019 – Digitale geletterdheid in het basisonderwijs domeinbeschrijving – SLO 2019.pdf

KNAW (2012). Digitale geletterdheid in het fund​erend onderwijs – vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw. Amsterdam.

KNAW (2016). Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Geraadpleegd op 29 september 2019 van https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/digitale-geletterdheid-in-het-voortgezet-onderwijs – Digitale geletterdheid in het vo – SLO 2016.pdf

Samen slimmer leren (z.d.). 5 stappen en 5 tips voor het ontwikkelen van leerlijn digitale geletterdheid. Geraadpleegd op 29 oktober 2019 van https://www.slimmerlerenmetict.nl/artikel/5-stappen-en-5-tips-voor-het-ontwikkelen-van-leerlijn-digitale-geletterdheid 

Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. SLO, Enschede.

Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs : een conceptueel kader​. SLO, Enschede.

SLO (2016). Digitale geletterdheid. Geraadpleegd op 29 september 2019 van http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/digitale-geletterdheid