12 jun

Eddy de onderwijsrobot

eddy

Vandaag hebben wij onze collega’s van Pabo De Kempel ontmoet, initiatiefnemers achter Eddy de onderwijsrobot. Eddy is een humanoide robot, een zogenaamde Nao. De meesten kennen hem onder andere van de prachtige dansjes, zoals de Gangnamstyle.

Mijn collega’s uit Helmond zagen echter de potentie voor het onderwijs en het leren voor de kinderen in het basis- en voortgezetonderwijs. Maar zij zagen ook de beperkingen: wat als de standaardfunctie gaan vervelen? Want het is moeilijk om iets nieuws te programmeren.

Daarom is er samen met een aantal early-adapters werk gemaakt van een ontwikkelplatform waarmee onderwijsactiviteiten ontwikkeld kunnen worden.

Inmiddels ontwikkelen studenten leeractiviteiten en experimenteren in de stage er mee. Er wordt echter nog geen onderzoek naar gedaan.

Onderzoek
In ons gesprek waren wij vooral op zoek naar ‘het leren’ achter de robot, kansen voor onderzoek.

Welke kinderen spreekt dit aan?
Welk leereffect het op welke kinderen?
Voor welke leeractiviteiten heeft het rendement?
Welke leeractiviteiten zijn geschikt/welke minder?

Meer lezen
http://www.eddydeonderwijsrobot.nl/
https://www.facebook.com/NAOKempel/
https://www.facebook.com/HogeschooldeKempel/

21 apr

iXpiratiemiddag programmeren en robotica

Op 20 april waren leerkrachten uit het basisonderwijs, bovenschoolse ict-coördinatoren en studenten in het iXperium in Nijmegen bij elkaar om te onderzoeken wat de waarde is van programmeren en robotica in het onderwijs.

Opening

In de opening hebben we vooral met zijn allen gefocust op het ‘waarom’ van programmeren en robotica in de context van onze taak als opleiders. We willen graag dat kinderen mee kunnen doen in de wereld van vandaag en morgen. Daarbij geloven wij in gelijke kansen voor kinderen. Hoe verschillend ze ook zijn en wat hun achtergrond ook is. In het benutten van talenten, ook digitale. En het zien van ieder kind, hoe verschillend ook! We willen ze voorbereiden op de maatschappij van morgen en mee laten doen in de samenleving van vandaag. Een samenleving die steeds meer gebruik maakt van computers, robotica, internet, mobiele technologie… Om al die redenen vinden wij het belangrijk om hen in aanraking te laten komen met programmeren en robotica. Hoe? Dat was onderdeel van deze studiedag en het gesprek dat we met zijn allen voerden. Daarbij hebben we ons laten inspireren in 2 workshops: een over robotica en een over apps om mee te leren programmeren.

Workshops

Tijdens de workshops lag het accent op het uitproberen, samen spelen en doordenken over verschillende vragen: hoe past programmeren in ieders programma? Welke waarde heeft het in het onderwijs? Wat leren kinderen er van? Wat betekent het voor mij als leerkracht? Los of geintegreerd? Zien we een lijn? Het voert te ver om alle onderdelen uit te werken. Hieronder een greep:
Robotica
In deze workshop hebben we gebruik gemaakt van Bee-Bots, Ozobots, Lego WeDo, Lego MindStorms en gekeken naar de Nao & Zora.
BeebotraceBij de Bee-Bots zijn verschillende toepassingen mogelijk: gebruik maken van de standaard meegeleverde matten waarop leerlingen van de ene naar de andere plek moeten rijden, maar bijvoorbeeld ook verdieping is mogelijk door twee Bee-Bots op de mat te zetten en deze van plek te laten wisselen. Moeilijkheid daarbij is dat ze allebei in het midden door het zelfde vak moesten rijden (een brug) en gelijk moesten starten. Door in teams te werken (per 2-tal 1 Bee-Bot) moet er onderling en tussen de teams overlegd worden. 21-eeuwser kun je het niet krijgen. Maar naast deze toepassing is de Bee-Bot ook betekenisvol in te zetten in allerlei thema’s door kinderen zelf matten te laten ontwerpen, een Bee-Bot rijdt immers 15 centimeter naar voren. Vakken zijn snel gemaakt: zo kun je een winkel inrichten, letters gebruiken, landkaarten tekenen etc. en daarop gaan rijden.
Lesbrief en werkblad Bee-Bot
MeesterRalphHet leuke van Lego WeDo is dat je al snel iets kunt bouwen met Lego dat ook gebruik maakt van sensoren, kan bewegen. Volgens de aloude Lego bouwboekjes, maar dan op de computer. Hierbij zijn vooral de vragen die je stelt tijdens het bouwen belangrijk, zo werd opgemerkt: “hoe werkt dat?” “Waarom moet je dit blokje gebruiken?” Differentiëren tussen leerlingen is mogelijk: heeft iedereen dat stappenplan wel nodig? En na veel bouwen: het creatieve proces. Nu je weet wat kan, wat zou je dan zelf willen maken? En zo riep ieder onderdeel zijn eigen vragen op.
Programmeerapps
In ons andere lokaal werd druk geëxperimenteerd met The hour of code,  Prowise & Codewise, The Foos, Ko de Kraker, Floors en Codecombat.
Codewise brengt on- en offline programmeren samen. Je programmeert elkaar met kaarten op een veld dat je zelf tekent of gebruikt de tool binnen Prowise. Bij het kaartspel spelen leerlingen zelf een robot en krijgen naast aanwijzingen als ga naar links, rechts ook opdrachten zoals zing een lied, spring in de lucht of opdrachten die ze voor elkaar maken. Het kaartspel is in combinatie met de tool een mooie mogelijkheid om de van unplugged programmeren naar online programmeren te maken.

The hour of code
The hour of code leert je spelenderwijs een aantal basisprincipes van programmeren. Dit doe je aan de hand van populaire spelfiguren – Angry Birds, Flappy Bird, Minecraft – of uit de film – Star Wars, Frozen. Er zit een duidelijke opbouw in de verschillende onderdelen. Angry Birds is aardig als instapniveau, Frozen laat je met graden werken, herhalingen (in herhalingen) om ijsfiguren te ‘programmeren’. Door als juf of meester in te loggen kun je een klas aanmaken en je leerlingen volgen. Een mooi voorbeeld uit de praktijk van het speciaal basisonderwijs is dat kinderen elkaar spontaan gaan helpen, zwakkere ook betere rekenaars en samen stappen maken. Hierdoor voelde iedereen zich op zijn eigen manier competent!

Meer weten lezen? Op zoek naar lesbrieven of instructieboekjes?

27 feb

CoderDojo in het iXperium

Ik was al langer bekend met het fenomeen CoderDojo en er zeer van gecharmeerd. Het combineert creativiteit en spelenderwijs leren van kinderen met – laat ik het breed pakken – ict-vaardigheden. Al enige tijd was ik via iXperium Nijmegen in contact met CoderDojo Nijmegen en toen zij met de vraag kwamen of er een keer een CoderDojo in het iXperium georganiseerd kon worden, hoefde ik daar niet lang over na te denken.

Afgelopcoderdojo2-300x225en woensdag zaten er daarom 16 kinderen tussen 7 en 12 jaar (de jongste was stiekem nog 6 ;-)) geconcentreerd te werken achter hun laptop. Met GameMaker van YOYO Games waren zij druk bezig om hun eerste spel te programmeren. De werkbladen stonden klaar op de webstite van CoderDojo en werden desgevraagd uitgeprint. Al gauw kwamen de eerste vragen: kan ik een eigen achtergrond maken? Ik wil springen. Hoe… En dat is het leuke: ook wij kennen het antwoord niet op  iedere vraag en gaan dan samen op zoek naar een oplossing. Na twee uur hard werken – tijd voor een pauze hadden de deelnemers niet – hadden de meesten een gacoderdojo3-300x225me gebouwd met puntentelling.

Wat viel verder op: sommige ouders deden mee, dachten mee. Anderen verbaasden zich over wat hun zoon/dochter allemaal al bleek te kunnen. Kinderen begonnen elkaar spontaan te helpen en leeftijd bleek minder uit te maken dan vooraf verwacht.

En nu? Op zoek naar studenten die de volgende CoderDojo in het iXperium willen begeleiden. Een win-win situatie: kinderen kunnen aan de slag en onze studenten werken aan programmeren/computational thinking uit de Leerlijn Leren en lesgeven met ict.

Zelf aan de slag?