27 feb

CoderDojo in het iXperium

Ik was al langer bekend met het fenomeen CoderDojo en er zeer van gecharmeerd. Het combineert creativiteit en spelenderwijs leren van kinderen met – laat ik het breed pakken – ict-vaardigheden. Al enige tijd was ik via iXperium Nijmegen in contact met CoderDojo Nijmegen en toen zij met de vraag kwamen of er een keer een CoderDojo in het iXperium georganiseerd kon worden, hoefde ik daar niet lang over na te denken.

Afgelopcoderdojo2-300x225en woensdag zaten er daarom 16 kinderen tussen 7 en 12 jaar (de jongste was stiekem nog 6 ;-)) geconcentreerd te werken achter hun laptop. Met GameMaker van YOYO Games waren zij druk bezig om hun eerste spel te programmeren. De werkbladen stonden klaar op de webstite van CoderDojo en werden desgevraagd uitgeprint. Al gauw kwamen de eerste vragen: kan ik een eigen achtergrond maken? Ik wil springen. Hoe… En dat is het leuke: ook wij kennen het antwoord niet op  iedere vraag en gaan dan samen op zoek naar een oplossing. Na twee uur hard werken – tijd voor een pauze hadden de deelnemers niet – hadden de meesten een gacoderdojo3-300x225me gebouwd met puntentelling.

Wat viel verder op: sommige ouders deden mee, dachten mee. Anderen verbaasden zich over wat hun zoon/dochter allemaal al bleek te kunnen. Kinderen begonnen elkaar spontaan te helpen en leeftijd bleek minder uit te maken dan vooraf verwacht.

En nu? Op zoek naar studenten die de volgende CoderDojo in het iXperium willen begeleiden. Een win-win situatie: kinderen kunnen aan de slag en onze studenten werken aan programmeren/computational thinking uit de Leerlijn Leren en lesgeven met ict.

Zelf aan de slag?


14 jul

Kleuters spelen met de Osmo

Wat doe je als je de Osmo binnen krijgt in het iXperium? Direct uitproberen natuurlijk! En het liefst met een groep kinderen. En die waren er die middag: een groep kleuters bezocht net ons iXperium en gingen aan de slag met de app Tangram.

Wat is de Osmo?

9a5ab350.tangram-presentationDe Osmo bestaat uit een ‘add-on’ voor je iPad – een spiegel en een houder – en dat zorgt ervoor dat je in combinatie met een app de iPad zo kunt inzetten dat de leerlingen met ‘echt’ materiaal aan de slag kunnen. De app Tangram geeft direct feedback door kleurveranderingen, met video’s die laten zien welke stukken bij elkaar horen en kent verschillende moeilijkheidsgraden. Zo zie je op het eenvoudigste niveau de omtrek en de kleur van de stukken en bestaat het moeilijkste niveau uit een silhouet en is er zelfs geen feedback.

Wat vonden de kleuters ervan?

Kies tangramDe groep kleuters werd meteen enthousiast van de verschillende figuren waaruit gekozen kon worden: poezen, bomen, vissen: het paste goed bij hun belevingswereld. Tijdens het bezoek was steeds een groep van 4 a 5 kleuters onder begeleiding met Tangram aan de slag. De kleuters mochten om de beurt een figuur kiezen om te leggen. Daarna kreeg ieder kind 1 vorm uit het tangramspel. In overleg werd besloten welk stuk als eerste neergelegd werd op de tafel waarna vaak verschillende kinderen mogelijkheden zagen om hun stuk aan te laten sluiten. Zodra een stuk op de goede plek ligt en op de juiste manier wordt het op de iPad ingekleurd. De kleuters die moeite hadden met de plek of de juiste hoek hadden hier houvast aan en konden – als het even duurde – zelfs onder in het scherm naar een video kijken over hoe het stuk aan te leggen. De grootste uitdaging voor de kleuters zat in het vertalen van het ontwerp in het platte vlak van de iPad naar het figuur dat ze met de tangramstukken moesten maken op tafel. Zo waren er kinderen die het lastig vonden om het stuk juist te laten aansluiten (links/rechts, onder/boven) of onder de juiste hoek. Mooi was om te zien hoe de kinderen elkaar daarbij wilden helpen. En daar lag ook een stukje meerwaarde: niet het stuk ‘afpakken’ en het voor de ander doen, maar uitleggen wat er moet gebeuren om het juist aan te leggen.

Hoe in te zetten

Maja en Nout OsmoTerugkijkend op de activiteit is er grote verschillen te zien tussen de kinderen – niet vreemd aangezien het een groep 1/2 betrof. Kleuters uit groep 2 leken prima met Tangram overweg te kunnen en werden zelfs uitgedaagd door een hoger spelniveau (silhouet met grijstinten). In de samenstelling waarin wij gewerkt hebben, zou je een ouder en jonger kind kunnen koppelen en hen samen laten overleggen over hoe aan te leggen. Daarnaast werden na verloop van tijd de ouders en de leerkracht bij het spel betrokken. Door bewust een stuk ‘verkeerd’ neer te leggen, kwam ook het gesprek op gang over hoe het stuk moest liggen. Voor het te gebruiken is het goed om naar je groep te kijken en af te wegen hoever ze in hun ontwikkeling zijn.

Website: playosmo.com