17 maart 2015

Gelezen: Neurokwatsch

Door petranmeertens

De OESO heeft vijftien hardnekkigste neuromythes aangewezen. In Nederland beschouwt ruim de helft van de docenten zeven van deze vijftien als waar.

Naar aanleiding van een publicatie van Howard-Jones in Nature Reviews Neuroscience bespreekt Paul Kirschner in zijn blog ‘Neurokwatsch‘ een aantal mythes over de hersenen, de zogenaamde ‘neuromythes’. Deze mythes volharden volgens de schrijver al een aantal decennia in scholen en hogere onderwijsinstellingen.

Wat zijn die mythes? Volgens Howard-Jones is misschien wel de meest voorkomende dat mensen het beste leren als zij onderwijs krijgen volgens hun leerstijl. Maar leerstijlen zijn neurowetenschappelijk gezien onzin: er zijn bergen bewijs tegen.

Howard-Jones beschrijft niet alleen wat er mis is met diverse overtuigingen, maar ook waarom ze voortleven: feiten zijn complex, verstopt in technische tijdschriften, worden niet begrepen of zijn nauwelijks toetsbaar. Daardoor is het voor velen die enthousiast zijn over de toepassing van neurowetenschap in de onderwijspraktijk moeilijk om wetenschap van pseudowetenschap te onderscheiden.

View More