Wat doe je als het maar niet lukt om het automatiseren van tafels voor je zwakkere rekenaars uit groep 4 op niveau te brengen en je inmiddels niet meer weet wat te doen? Daar doet een van mijn studenten onderzoek naar en een goed onderzoek start – na het in kaart brengen van het probleem – natuurlijk met het verkennen van de verschillende begrippen.

Automatiseren

Een snelle verkenning van het begrip automatiseren bij rekenen levert het volgende op:

  •  Wij-leren (z.d.) geeft aan dat automatiseren ook wel inoefenen wordt genoemd. Hierbij oefent een kind om kennis en vaardigheden op te halen zonder lang nadenken. Een voorbeeld daarvan zijn de tafels van vermenigvuldiging. Het proces verloopt geleidelijk, waarbij in eerste instantie een leerling een som bewust aanpakt en stap voor stap nadenkt. Daarna wordt de som steeds sneller gemaakt en gaat het steeds meer automatisch. De laatste stap is het integreren van het geleerde in andere vaardigheden.
  • De inspectie van het onderwijs (2011) schrijft in een publicatie over automatiseren bij rekenen wiskunde het volgende: “Het TAL (Tussendoelen annex Leerlijnen)-team3
    omschrijft automatiseren als het verwerven van procedures die in bepaalde situaties rechtstreeks naar een oplossing voeren (met de mogelijkheid verkortingen aan te brengen). Bij het toepassen van geautomatiseerde vaardigheden verschuift het inzicht in de werkwijze vaak naar de achtergrond. Automatiseren betreft het vrijwel routinematig uitvoeren van rekenhandelingen. Dit in tegenstelling tot memoriseren dat op het ‘uit het hoofd kennen’ van rekenfeiten slaat”. 

Bronnen

Inspectie van het onderwijs. (2011). Automatiseren bij rekenen-wiskunde. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/publicaties/2011/03/18/automatiseren-basisbewerkingen-bij-rekenen-wiskunde/automatiseren-basisbewerkingen-rekenen-en-wiskunde.pdf

Wij-leren.nl. (z.d.). Automatiseren. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://wij-leren.nl/automatiseren.php