Betrokkenheid

Laevers, F., Peeters, A., & Vanwijnsberghen, P. (1994). De Leuvense Betrokkenheidsschaal voor Leerlingen LBS-L: Handleiding bij de videomontage. (Reeks onderzoek, opleiding en begeleiding.) Leuven: Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs.

Lietaert (z.d.). Observatie van betrokkenheid. Geraadpleegd op 29 oktober 2019 van https://www.procrustes.be/assets/175 >

Marzano RJ, Collignon F, Pickering DJ, et al. Betrokkenheid! : De Sleutel Tot Beter Leren (2016). Bazalt; 2016.

Wij-leren.nl (2017). Betrokkenheid! Geraadpleegd op 13 november 2019 van https://wij-leren.nl/betrokkenheid-marzano.php

Bewegend leren

Mullender-Wijnsma, M., Hartman, E., De Greef, M & Visscher, C., Doolard, S. & Bosker, R. (2015). Bewegend leren in de klas. 4W: Weten Wat Werkt en Waarom, 4(1), 38-45.

NRO. (zd). Profiteren jongens en meisjes vergelijkbaar van bewegend leren? Geraadpleegd op 18 juni 2019, van https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/bewegend-leren

Scherrewitz & De Wilde (z.d.). Taal en rekenen door dans. Geraardpleegd op 13 november 2019 van http://www.lizzydewilde.nl/wp-content/uploads/2012/08/Danswetenschap-in-Nederland-Deel-7-2012-Taal-en-rekenen-leren-door-dans-Lizzy-de-Wilde.pdf >

Wij-leren. (2016). Presteren kinderen beter door ‘bewegend leren’? Geraadpleegd op 18 juni 2019 van https://wij-leren.nl/presteren-leerlingen-beter-door-bewegend-leren.php

Coöperatief leren

Boeken
Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2013). Samenwerkend leren: Praktijkboek. 3e druk. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Förrer, M., Kenter, B., & Veenman, S. (2000). Coöperatief Leren: in het basisonderwijs. Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en advies.

Hattie, J. (z.d.) Coöperatief, competitief, individueel en
heterogeen leren. 
Geraadpleegd op 8 januari 2020 van https://www.cooperatiefleren.nl/images/hattieImpactvanLZMovercoopleren.pdf >

Kagan, S., & Kagan, M. (2013). Coöperatieve leerstrategieën: Research, principes en de praktische uitwerking. Rotterdam: Bazalt Educatieve Uitgaven.

Kagan & Kagan (z.d.). Cooperatieve leerstrategieën. Geraadpleegd op 8 januari 2020 van https://www.cooperatiefleren.nl/images/downloads/Sleutelprincipes-voor-succes–4-structuren.pdf >

Manzano (z.d.). Cooperatief Leren. Geraadpleegd op 8 januari 2020 van https://www.cooperatiefleren.nl/images/watwerktindeklascoop.pdf >

Van Vugt, J. (2005). Coöperatief leren binnen adaptief onderwijs. 1e druk, 3e oplage. Baarn: H Buitgevers. – Winkels, J., & Hoogeveen, P. (2014). Het didactische werkvormenboek: variatie en differentiatie in de praktijk. 11e geheel herziene druk. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

Artikelen
Johnson, D. & Johnson, R. (1999). Making cooperative learning work. Theory into Practice. Building Community through Cooperative Learning. Vol. 38, No. 2, pp. 6773. Geraadpleegd op 16 november 2015, van http://www.jstor.org/stable/1477225.

Kagan, S. (1999). Cooperative Learning: Seventeen Pros and Seventeen Cons Plus Ten Tips for Success. Kagan Online Magazine. San Clemente, CA: Kagan Publishing. Geraadpleegd op 18 november 2015, van www.KaganOnline.com.

Kagan, S. (1998). Cooperative Learning and Multiple Intelligences: What are the Connections? Kagan Online Magazine. San Clemente, CA: Kagan Publishing. Geraadpleegd op 18 november 2015, van www.KaganOnline.com.

Kagan, S.(2000). Kagan Structures – Not One More Program, a Better Way to Teach Any Program. Kagan Online Magazine. San Clemente, CA: Kagan Publishing. Geraadpleegd op 19 november 2015, van www.KaganOnline.com.

Kagan, S. (2006). Cooperative Learning: The Power to Transform Race Relations. Teaching Tolerance Magazine. Geraadpleegd op , van www.KaganOnline.com.

Kagan, S. (2004). Cooperative Meetings: Transforming Teachers and Schools. Kagan Online Magazine. San Clemente, CA: Kagan Publishing. Geraadpleegd op 19 november 2015, van www.KaganOnline.com.

Kagan, S.(2014). Effect Size Reveals the Impact of Kagan Structures and Cooperative Learning. Kagan Online Magazine. San Clemente, CA: Kagan Publishing. Geraadpleegd op 20 november 2015, van www.KaganOnline.com.

Databanken
HBO Kennisbank – Overzicht coöperatief leren (januari 2020).

Leraar24.nl – Overzicht coöperatief leren (januari 2020).

Websites

Kagan Cooperatief Leren (z.d.). Over Kagan Cooperatief Leren. Geraadpleegd op 8 januari 2020 van https://www.cooperatiefleren.nl/over-kagan-cooeperatief-leren

Leraar24 (2019). Coöperatief leren: leren van en met elkaar. Geraadpleegd op 8 januari 2020 van https://www.leraar24.nl/50635/cooperatief-leren-leren-van-en-met-elkaar

Leraar24 (2011). Praktische tips om samenwerkend leren goed toe te passen in de les. Geraadpleegd op 8 januari 2020 van https://www.leraar24.nl/69735/praktische-tips-om-samenwerkend-leren-goed-toe-te-passen-in-de-les

Wij-leren.nl (2014). Coöperatief Leren. Geraadpleegd op 8 januari 2020 van https://wij-leren.nl/cooperatief-leren-artikel.php

Digitale geletterdheid

Fisser, P., & Strijker, A. (2019). Digitale geletterdheid in het basisonderwijs: Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek. Enschede, SLO, 2019 – Digitale geletterdheid in het basisonderwijs domeinbeschrijving – SLO 2019.pdf

KNAW (2012). Digitale geletterdheid in het fund​erend onderwijs – vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw. Amsterdam.

KNAW (2016). Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Geraadpleegd op 29 september 2019 van https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/digitale-geletterdheid-in-het-voortgezet-onderwijs – Digitale geletterdheid in het vo – SLO 2016.pdf

Samen slimmer leren (z.d.). 5 stappen en 5 tips voor het ontwikkelen van leerlijn digitale geletterdheid. Geraadpleegd op 29 oktober 2019 van https://www.slimmerlerenmetict.nl/artikel/5-stappen-en-5-tips-voor-het-ontwikkelen-van-leerlijn-digitale-geletterdheid 

Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. SLO, Enschede.

Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs : een conceptueel kader​. SLO, Enschede.

SLO (2016). Digitale geletterdheid. Geraadpleegd op 29 september 2019 van http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/digitale-geletterdheid