4 april 2015

Big Data en leesplezier

Weekend leesvoer & warm aanbevolen Big Data en leesplezier: over het nut en de gevaren van testen, analyseren van data, het nut voor de leerkracht, waar het toe moet leiden en juist niet, peuters en kleuters en nog veel meer om over na te denken… Lees verder

24 maart 2015

Why the modern world is bad for your brain

“Multitasking has been found to increase the production of the stress hormone cortisol as well as the fight-or-flight hormone adrenaline, which can overstimulate your brain and cause mental fog or scrambled thinking. Lees in dit artikel alles over multitasken en ons brein. View More

17 maart 2015

Gelezen: Neurokwatsch

De OESO heeft vijftien hardnekkigste neuromythes aangewezen. In Nederland beschouwt ruim de helft van de docenten zeven van deze vijftien als waar. Naar aanleiding van een publicatie van Howard-Jones in Nature Reviews Neuroscience bespreekt Paul Kirschner in zijn blog ‘Neurokwatsch‘ een aantal mythes over de hersenen, de zogenaamde ‘neuromythes’. Deze mythes volharden volgens de schrijver al een aantal decennia in scholen en hogere onderwijsinstellingen. Wat zijn die mythes? Volgens Howard-Jones […]

18 januari 2015

Hoe om te gaan met geweldsbeelden in de social media?

Afgelopen half jaar was het behoorlijk raak: beelden van het (oorlogs)geweld in Frankrijk en het Midden Oosten zijn overal om ons heen aanwezig en foto’s en video’s worden volop verspreid via social media. Groot kans dat onze leerlingen hiermee in aanraking komen of met verhalen en vragen in de klas komen. Dit roept een aantal vragen op, onder andere: welke impact heeft het zien van […]