Tag: onderzoek

25 april 2015

Nieuw onderzoek: kies story-apps zonder interactie voor kinderen

De belangrijkste les uit het onderzoek van Zsofia Katalin Takacs naar ‘on-screen children’s stories’ is dat de combinatie van interactie en multimedia leren niet ten goede komt. When children can play with elements inside the story, the comprehension of the story is less and the story won’t help their vocabulary Animaties, geluiden en muziek (zonder interactie) kunnen een positief effect hebben op both comprehension and […]

17 maart 2015

Gelezen: Neurokwatsch

De OESO heeft vijftien hardnekkigste neuromythes aangewezen. In Nederland beschouwt ruim de helft van de docenten zeven van deze vijftien als waar. Naar aanleiding van een publicatie van Howard-Jones in Nature Reviews Neuroscience bespreekt Paul Kirschner in zijn blog ‘Neurokwatsch‘ een aantal mythes over de hersenen, de zogenaamde ‘neuromythes’. Deze mythes volharden volgens de schrijver al een aantal decennia in scholen en hogere onderwijsinstellingen. Wat zijn die mythes? Volgens Howard-Jones […]