Categorie: De onderWIJZER

10 november 2015

Wanneer is een app educatief?

In de diverse app-stores worden duizenden en duizenden apps aangeboden als ‘educatief’. De vraag is of degenen die deze apps ontwikkelen voldoende kennis van zaken hebben om deze dit label mee te geven. In een publicatie in Psychological Science in the Public Interest worden een aantal voorwaarden beschreven waaraan een app moet voldoen om educatieve waarde te hebben: Apps moeten ‘mind-on’ en niet ‘mind-off’ zijn Hoewel […]

24 maart 2015

Why the modern world is bad for your brain

“Multitasking has been found to increase the production of the stress hormone cortisol as well as the fight-or-flight hormone adrenaline, which can overstimulate your brain and cause mental fog or scrambled thinking. Lees in dit artikel alles over multitasken en ons brein. View More

17 maart 2015

Gelezen: Neurokwatsch

De OESO heeft vijftien hardnekkigste neuromythes aangewezen. In Nederland beschouwt ruim de helft van de docenten zeven van deze vijftien als waar. Naar aanleiding van een publicatie van Howard-Jones in Nature Reviews Neuroscience bespreekt Paul Kirschner in zijn blog ‘Neurokwatsch‘ een aantal mythes over de hersenen, de zogenaamde ‘neuromythes’. Deze mythes volharden volgens de schrijver al een aantal decennia in scholen en hogere onderwijsinstellingen. Wat zijn die mythes? Volgens Howard-Jones […]